Общи условия и Политика за използване на уеб сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА И УЧАСТВАНЕ В КОЛОЕЗДАЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ "КУПА ДОЛЧИНИ".

За да участвате в колоездачни състезания организирани от Долчини Про Тийм, ще бъде нужно да направите регистрация, чрез която доброволно се съгласявате да ни предоставите лични данни. Те се обработват от Долчини.БГ ООД регистрирана, като администратор на лични данни и не се предоставят на трети страни. Освен в случайте, когато организатора на колоездачни състезания подсигурява хотелско настаняване на участниците, тогава Вашите имена, ще бъдат изпратени към хотел за резервиране на място.
Всяко организирано състезание от Долчини Про Тийм е придружено от "НАРЕДБА", която представлява процедурен правилник в който са написани "състезателни категории", които ще бъдат класирани за конкретното състезание. "Любители колоездачи", които са под 18 годишна възраст за да участват в състезание е нужно техен родител/настойник, да подпише лично пред регистриращия комисар Декларация, че е запознат с рисковете които ще поеме непълнолетния състезател. Обикновенно тази декларация се подписва от родителя/настойника в деня на състезанието преди да бъде даден официалният старт на участниците. Професионалните колоездачи, които нямат валиден UCI лиценз, за да вземат участие в състезание за професионалисти са задължени преди официалният старт, също да подпишат "Декларация", че е запознат с рисковете които ще поемат по време на състезанието.
Застраховка "Злополука на спортисти" или "Застраховка живот" е задължителна за всички участващи в организираните от Долчини Про Тийм колоездачни състезания. При "Любителите колоездачи", застраховката трябва да бъде с минимално покритие от хиляда лева за да участват в любителско състезание. Професионалните колоездачи, без валиден uci лиценз е задължително да имат такава застраховка с минимално покритие от две хиляди лева за да бъдат допуснати за участие в състезание за лицензирани колоездачи. Ориентировачно еднодневна такава застраховка и за двете групи състезатели (Любители и Нелицензирани) не би струвала повече от пет лева според избраната застрахователна компания.